Fichas de obradoiros: MÚSICACHAPA

Nome: Obradoiros con chapas, Musicachapa.
Motivación: As chapas son un interesante recurso material para diferentes obradoiros,
creativos, lúdicos e artísticos.
Acción: Facer un instrumento musical con chapas a partir das chapas-ferreñas feitas no obradoiro de Furachapa e Machacachapa.
Loxística: superficie axeitada para emprega-lo martelo.
Idade: A partir de 11 anos.

¿QUE PRECISAMOS?
chapas furadas (ver obradoiro Furachapa), martelo, puntas coa cabeza ancha, un taco de madeira sobre o que emprega-lo martelo, superficie apropiada para emprega-lo martelo e tantos tacos de madeira como instrumentos musicais ou matraquiños queiramos facer.
¿E COMO SE FAI?
Collemos un pau -é máis doado clavar en lsitóns de mandeira planos ca nun pau redondo- por exemplo de 24 x 4 x 1 cm.
Deixamos parte do pau para agarrar coa man e pola outra marcamos tres ou catro puntos separados alomenos 4 cm entre si. Neses puntos imos clava-las puntas, pero antes de facelo pasámo-las puntas polo buraco das chapas feitas no Furachapa. 4 chapas por punta son abondo, pero hai quen lle mete máis: ti escolles.
Se as chapas teñen plástico, podes quitarllo ou ben deixalo e colocar parte metálica contra parte metálica (soa máis). Procura que as chapas do medio teñan un buraco grande para que escorregue ben e que a de diante/arriba o teña máis pequeno, para que non escapen as chapas da punta clavada.
E agora, con coidado, cláva-las puntas nos lugares marcados antes no pau. Ten tino para non clavar de máis. Repíte-la operación con 3 ou 4 puntas, e tes un instrumento musical de percusión que lle chamamos matraquiño para ir dando a nota e a chapa.

Nenhum comentário: