Fichas de obradoiros: FURACHAPA

Nome: Obradoiros con chapas, Furachapa.
Motivación: As chapas son un interesante recurso material para diferentes obradoiros, creativos, lúdicos e artísticos.
Acción: Furar chapas coa axuda dun martelo e unha punta para empregalas como colgante ou ferreña.
Loxística: superficie axeitada para emprega-lo martelo, taco de madeira, martelo e punta gorda.
Idade: A partir de 12 anos.

¿QUE PRECISAMOS?
Chapas machacadas (ver Machacachapa), martelo, superficie apropiada para emprega-lo martelo, un taco de madeira e unha punta gorda.
¿E COMO SE FAI?
Collémo-las chapas machadas e colocándoas sobre o taco de madeira (enriba dunha superficie axeitada) situámo-la punta gorda en perpendicular á chapa xusto no punto onde queremos fura-la chapa: o medio e medio da chapa. Dámoslle co martelo á punta e a chapa queda furada.
As chapas furadas e machacadas pódense pintar e facer colgantes con elas, e tamén son un material fantástico para empregar como ferreñas (esas cousiñas metálicas das pandeiretas), que nos serven para facer un obradoiro de Musicachapa.

Nenhum comentário: