Fichas de Xogos: A TORRE


Nome: A Torre.
Motivación: Xogos sinxelos, ecolóxicos e divertidos. Cunha simple presiña de chapas pódese xogar a ben distintos xogos.
Tipo de xogo: Xogos do mundo.
Loxística: Este xogo requiere unha superficie lisa. Moi democrático por canto a pericia consiste en ter bo pulso e non noutras habilidades froito da forza, idade ou similar.

Material: Chapas.
Idade: A partir de 4 anos.
Nº Xogadores/as: 2-6.Cada xogador apaña unha presa de chapas.
@ primeir@ xogador pon unha chapa no medio, @ segund@ pon unha sobre esta, @ terceir@ outra... así progresivamente en círculo até a alguén se lle derruba-la torre. Daquela @ xogador a quen se lle derrubou apaña para si tódalas chapas caídas e sitúa unha nova chapa.
Segue até alguén rematar coa sua presada de chapas (por exemplo @s tres primeir@s).

Nenhum comentário: