Fichas de xogos: GOLF


Nome: Golf.
Motivación: Xogos sinxelos, ecolóxicos e divertidos. Cunha simple presiña de chapas pódese xogar a ben distintos xogos.
Tipo de Xogo: Sesións de práctica de move-la chapa co dedo, práctica de precisión na potencia e dirección, xogo básico, campionato.
Loxística: Precísase dunha serie mínima de maquetas artesamente elaboradas dispostas cunha numeración. Organízanse grupos de xogo (número variable: 4 pode ser recomendable) e cada un vai anotando os resultados de cada turno nunha cartulina en forma de táboa básica: xogador / "x"golpes ou puntos por burato.
Material: Maquetas. Cartonciños. Útiles de escrita.
Idade: A partir de 9 anos.
Nº Xogadoras/es: 1-6.


Empréganse maquetas de variado formato no que por algures hai un burato no que se debe atinar coa chapa.
Cóntase o número de golpes que lle foi preciso dar a cada xogador en cada Burato -que e como se lle chama as maquetas, numeradas a súa vez- e anótase nunha ficha. Hai dúas modalidades de xogo/competición:
a) Cóntase o número total de golpes: cóntase cantos golpes en cada burato e anótase.
b) O primeiro leva tantos puntos como xogadores hai na partida, o segundo leva un punto menos que o primeiro, o terceiro leva un puntos menos que o segundo ... e o derradeiro leva 1 punto.
En ambos casos un grupo de xogadores vai probando sorte sucesivamente nunha serie de maquetas que constitúen unha serie. Os resultados de cada burato súmanse ó final.

Nenhum comentário: