Dimensións taboleiros


PERSECUCIÓN: dameiro de 14 x 9 casillas cadradas de 3 cm. É aconsellable deixar outros 3 cm entre o dameiro e o o borde do taboleiro.
O OLLO, ENDE e O QUEIXIÑO: circunferencias de 3, 6, 9 cm de radio.
FUTEBOL: ver debuxo


Cómpre deixar 3 cm entre as liñas de banda e o borde do taboleiro.

Nenhum comentário: